Η 312/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί εκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου του οχήματος ΚΗΗ 4846

ΑΔΑ: 6ΑΨ1ΩΗΑ-ΩΥΩ
Ημ. Απόφ.: 13/11/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΨ1ΩΗΑ-ΩΥΩ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP