Η 313/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης ψήφισης συμπληρωματικής πίστωσης για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνη ανανέωσης συμβολαίου απορριμματοφόρου ΚΗΗ 4843 (Α.Ο.Ε. 232/2018)».

ΑΔΑ: 6Τ7ΓΩΗΑ-Α9Σ
Ημ. Απόφ.: 13/06/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP