Η 313/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης ανανέωσης του συμβολαίου κλάδου αστικής ευθύνης του αναρροφητικού σαρώρθου ΜΕ 118930

ΑΔΑ: Ψ5ΡΗΩΗΑ-84Ρ
Ημ. Απόφ.: 13/11/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5ΡΗΩΗΑ-84Ρ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP