Η 315/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές – Οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: , προϋπολογισμού 67.996,16 ευρώ με Φ.Π.Α.»

ΑΔΑ: 6Α1ΒΩΗΑ-Λ4Ρ
Ημ. Απόφ.: 21/11/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Α1ΒΩΗΑ-Λ4Ρ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP