Η 318/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 12ης Αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

ΑΔΑ: ΩΚΟΞΩΗΑ-ΖΜΜ
Ημ. Απόφ.: 28/11/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP