Η 319/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Ψήφισης πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης του δημοτικού ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. για τον μήνα Ιούνιο 2018»

ΑΔΑ: Ω0ΓΣΩΗΑ-ΥΛΔ
Ημ. Απόφ.: 13/06/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP