Η 32/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Επικαιροποίησης ωραρίου φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων».

ΑΔΑ: Ψ88ΞΩΗΑ-77Σ
Ημ. Απόφ.: 18/03/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ88ΞΩΗΑ-77Σ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP