Η 320/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ανταποδοτικού Τέλους για την έγκριση έξι (6) εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

ΑΔΑ: 6ΙΟΠΩΗΑ-ΑΔ6
Ημ. Απόφ.: 28/11/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΟΠΩΗΑ-ΑΔ6"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP