Η 35/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης

ΑΔΑ: 6ΖΘ9ΩΗΑ-26Κ
Ημ. Απόφ.: 21/05/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΘ9ΩΗΑ-26Κ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP