Η 354/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης και σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κοινόχρηστων δημοτικών χώρων για τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων διαφημιστικών πλαισίων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης

ΑΔΑ: ΨΝΔΦΩΗΑ-ΙΓΩ
Ημ. Απόφ.: 15/09/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP