Η 363/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο 1 της δημοπρασίας του έργου: ».

ΑΔΑ: 6ΑΖΝΩΗΑ-ΤΣΑ
Ημ. Απόφ.: 11/07/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP