Η 391/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου».

ΑΔΑ: ΨΖΑΔΩΗΑ-ΕΧΣ
Ημ. Απόφ.: 08/01/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP