Η 4/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της υπ. αρ. 79/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά τον απολογισμό εσόδων εξόδων χρήσεως 2019 του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας».

ΑΔΑ: ΨΝΝΞΩΗΑ-Θ6Φ
Ημ. Απόφ.: 11/01/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝΝΞΩΗΑ-Θ6Φ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP