Η 417/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1592/2018».

ΑΔΑ: ΩΜ3ΝΩΗΑ-2ΜΒ
Ημ. Απόφ.: 08/08/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP