Η 418/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1593/2018».

ΑΔΑ: ΨΟΜ2ΩΗΑ-069
Ημ. Απόφ.: 08/08/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP