Η 42/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού εξέτασης της ένστασης του ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κατά της αριθμ. 9/2020 Απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΩΘΖ1ΩΗΑ-ΠΔΡ
Ημ. Απόφ.: 13/02/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘΖ1ΩΗΑ-ΠΔΡ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP