Η 42/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πρακτικού τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

ΑΔΑ: ΩΤ2ΚΩΗΑ-ΨΜΗ
Ημ. Απόφ.: 11/02/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤ2ΚΩΗΑ-ΨΜΗ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP