Η 43/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού ετήσιας επιτροπής διεξαγωγής κληρώσεων επιτροπών διαγωνισμών μέσω ΜηΜΕΔ, για το έτος 2020

ΑΔΑ: ΨΛ39ΩΗΑ-7ΙΣ
Ημ. Απόφ.: 12/02/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛ39ΩΗΑ-7ΙΣ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP