Η 44/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας

ΑΔΑ: 6ΨΑΧΩΗΑ-Λ72
Ημ. Απόφ.: 13/02/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΑΧΩΗΑ-Λ72"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP