Η 449/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».

ΑΔΑ: ΩΜ98ΩΗΑ-ΛΥΤ
Ημ. Απόφ.: 12/09/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP