Η 46/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί αλλαγής οδών λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Δευτέρας στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας

ΑΔΑ: ΨΡΞΦΩΗΑ-Ξ4Μ
Ημ. Απόφ.: 18/05/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡΞΦΩΗΑ-Ξ4Μ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP