Η 52/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: 6ΜΨΖΩΗΑ-ΣΗΨ
Ημ. Απόφ.: 21/03/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP