Η 522/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1.530/2018».

ΑΔΑ: 6Ν35ΩΗΑ-0ΑΒ
Ημ. Απόφ.: 11/10/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP