Η 53/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 και 4 του Π.Δ. 171/87, για το έτος 2018

ΑΔΑ: 6ΘΓΣΩΗΑ-ΥΚΧ
Ημ. Απόφ.: 07/02/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP