Η 531/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης: ».

ΑΔΑ: 6Β2ΘΩΗΑ-ΑΒΚ
Ημ. Απόφ.: 19/11/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Β2ΘΩΗΑ-ΑΒΚ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP