Η 532/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ορισμός επιτροπής για την ανάθεση της μελέτης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τίτλου: ».

ΑΔΑ: Ψ7Σ0ΩΗΑ-ΣΞΕ
Ημ. Απόφ.: 19/11/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7Σ0ΩΗΑ-ΣΞΕ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP