Η 536/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή των Όρων Πρόσκλησης με Κωδ. 68 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ : 4257) από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφ. Στ. Ελλάδας και Υποβολής Πρότασης στο Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020 της Πράξης με τίτλο “Βελτίωση – Ανακατασκευή Κύριας Συλλεκτήριας Οδού Αρεθούσης (Κόμβος «Δάρινγκ» εως Κόμβος «Αγ. Στεφάνου») Χαλκίδας”, της Εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Χαλκιδέων, για Συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ της Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ».

ΑΔΑ: Ω8ΑΠΩΗΑ-6Ψ9
Ημ. Απόφ.: 19/11/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΑΠΩΗΑ-6Ψ9"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP