Η 576/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπολόγου Αγάπης Βελισσαρίου».

ΑΔΑ: 72Ν6ΩΗΑ-Ψ0Ζ
Ημ. Απόφ.: 01/11/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/72Ν6ΩΗΑ-Ψ0Ζ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP