Η 584/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για καταβολή προνοιακών Επιδομάτων μηνών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2018».

ΑΔΑ: 6ΚΛΒΩΗΑ-Ψ9Η
Ημ. Απόφ.: 09/11/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP