Η 6/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί γνωμοδότησης για άδεια κοπής πεύκου στην οδό Καραΐσκάκη 50, στην περιοχή Κανήθου της Δ.Ε. Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΩΒΨ7ΩΗΑ-ΥΚΔ
Ημ. Απόφ.: 30/01/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΒΨ7ΩΗΑ-ΥΚΔ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP