Η 61/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεση (ψήφιση) πίστωσης δαπανών για την εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων (βάσει του άρθρου 158 παρ. 1 και του άρθρου 160 Ν.3463/2006)

ΑΔΑ: 616ΟΩΗΑ-ΔΟΝ
Ημ. Απόφ.: 14/02/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP