Η 621/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πρακτικού τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 57.885,00 ευρώ με ΦΠΑ».

ΑΔΑ: ΨΘΤΕΩΗΑ-ΒΨ3
Ημ. Απόφ.: 30/12/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘΤΕΩΗΑ-ΒΨ3"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP