Η 625/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Πρακτικού Νο 1 της δημοπρασίας του έργου: , προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ

ΑΔΑ: ΨΥ5ΤΩΗΑ-ΧΚΓ
Ημ. Απόφ.: 04/12/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP