Η 65/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμων και πλατειών της πόλεως της Χαλκίδας».

ΑΔΑ: ΨΨΥΗΩΗΑ-ΙΚ3
Ημ. Απόφ.: 18/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΥΗΩΗΑ-ΙΚ3"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP