Η 66/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Αλλαγής οδών λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας»

ΑΔΑ: 6ΧΤ7ΩΗΑ-ΟΦΗ
Ημ. Απόφ.: 18/04/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP