Η 671/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Ακύρωσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1885/2017»

ΑΔΑ: 6ΞΤΖΩΗΑ-7ΤΤ
Ημ. Απόφ.: 08/11/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP