Η 72/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης σε πλυντήριο αυτοκινήτων».

ΑΔΑ: ΨΞΙΧΩΗΑ-Ζ6Ζ
Ημ. Απόφ.: 18/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΙΧΩΗΑ-Ζ6Ζ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP