Η 76/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την καταβολή δαπάνης στο Τεχνικό Επιμελητήριο για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

ΑΔΑ: ΨΛΘ0ΩΗΑ-9ΑΛ
Ημ. Απόφ.: 11/03/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΘ0ΩΗΑ-9ΑΛ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP