Η 79/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 81270 αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής-οικονομικής προσφοράς, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2γ. Του Ν. 4412/2016), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: “Υποβιβασμός στάθμης νερού περιοχής “Σουβάλα” Δοκού που πλημμυρίζει και βρίσκεται ανατολικά της Χαλκίδας, με άντληση”

ΑΔΑ: ΩΩΙΑΩΗΑ-2Σ8
Ημ. Απόφ.: 11/04/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΩΙΑΩΗΑ-2Σ8"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP