Η 85/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Γνωμοδότησης για άδεια κοπής δέντρου επί της οδού Πορτοκαλιάς στους Αγ. Αναργύρους, στην Χαλκίδα».

ΑΔΑ: ΩΟ31ΩΗΑ-ΡΝ9
Ημ. Απόφ.: 09/05/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP