Η 87/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: ».

ΑΔΑ: Ω25ΗΩΗΑ-ΕΣΥ
Ημ. Απόφ.: 09/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω25ΗΩΗΑ-ΕΣΥ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP