Η 87-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Εν μέρει ακύρωση της υπ’ αρ. 622/2020 ΑΟΕ σε συμμόρφωση με την υπ’ αρ. 299/2021 απόφαση 1ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π.».

ΑΔΑ: 6Ψ8ΡΩΗΑ-ΑΗΒ
Ημ. Απόφ.: 06/04/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ψ8ΡΩΗΑ-ΑΗΒ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP