Η 9/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Βασιλικό της Δ.Ε. Ληλαντίων

ΑΔΑ: Ψ2Ν5ΩΗΑ-19Λ
Ημ. Απόφ.: 16/03/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ2Ν5ΩΗΑ-19Λ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP