Η αρ. 113/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού, για τις εργασίες διαχείρισης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 57.855,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020».

ΑΔΑ: 9ΩΜΑΩΗΑ-Μ0Ν
Ημ. Απόφ.: 13/05/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΩΜΑΩΗΑ-Μ0Ν"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP