Η αρ.114/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: »

ΑΔΑ: ΨΦΖ9ΩΗΑ-ΜΞΝ
Ημ. Απόφ.: 13/05/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΖ9ΩΗΑ-ΜΞΝ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP