Η αρίθμ.1/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα :«Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια κατασκευής του έργου ».

ΑΔΑ: 6ΚΦΟΩΗΑ-43Τ
Ημ. Απόφ.: 22/01/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΦΟΩΗΑ-43Τ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP