Η ΑΡΙΘΜ.108/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ « Άρση εργασιών για την διέλευση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών “FTTH A/K ΧΑΛΚΙΔΑΣ”»

ΑΔΑ: Ω5Ω0ΩΗΑ-ΛΟΜ
Ημ. Απόφ.: 16/06/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5Ω0ΩΗΑ-ΛΟΜ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP