Η ΑΡΙΘΜ.115/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ” Γνωμοδότηση για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής βιοαερίου και συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με καύση βιοαερίου ισχύος 0,999MW από τη “Β4 ENERGY ΙΚΕ”στη θέση “Πλατύρεμα”του Δήμου Χαλκιδέων στο Ν.Ευβοίας”.

ΑΔΑ: 631ΗΩΗΑ-ΑΡΝ
Ημ. Απόφ.: 16/06/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/631ΗΩΗΑ-ΑΡΝ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP