Η ΑΡΙΘΜ.118/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ” Γνωμοδότηση για την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)”VEN Engineering Μ.Ε.Π.Ε.” στην περιοχή “Μνήμα Κατή” στη Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Ευβοίας “

ΑΔΑ: 6ΠΦ2ΩΗΑ-7Φ9
Ημ. Απόφ.: 16/06/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΦ2ΩΗΑ-7Φ9"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP