Η αρίθμ.122/2020 με θέμα “Γνωμοδότηση για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)«CENTRAL FARMS IKE» στη θέση «Ρέμα Βαθύ ή Πέλκο», Τ.Κ. Βαθέoς της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας “

ΑΔΑ: 9ΓΛΗΩΗΑ-Τ49
Ημ. Απόφ.: 17/06/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΓΛΗΩΗΑ-Τ49"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP